Uitleg Pythia

Pythia de orakelpriesteres uit Delphi

De bronnen over deze priesteres zijn schaars. Zij treedt in de geschiedenis op als een medium om voorspellingen te uit te spreken. Over de werkelijke aard van de profetische gaven tasten
men volkomen in het duister.

610px-Themis_Aigeus_Antikensammlung_Berlin_F2538_n2

Er zijn weinig afbeelding van Pythia. Er bestaat een bekende schaal (van de zogenaamde Codrus-schilder) uit het midden van de 5e eeuw v.Chr., waarop koning Aegeus afgebeeld staat vóór de Pythia, die gezeten op een heilige drievoet en met het hoofd omhuld, in de linkerhand een schaal houdt en in de rechterhand een (laurier)tak.

Boven de grot waarin Pythia zat, stond de tekst: Ken u zelf.

En daar zit de link naar de naam van onze organisatie. Vanuit een filosofisch perspectief meer zicht krijgen op de wereld waarin we leven en……… op onszelf.